Hlavní zásady Berkatu

  1. Pomáhat má smysl nejen těm, kteří jsou nám příjemní, líbí se nám, či je litujeme. Pomáhat je třeba všem, kteří to potřebují. Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušněho člověka.
  2. Za vynaložené úsilí při poskytování pomoci druhému nelze čekat ani vděčnost ani žádné jiné odměny.
  3. Pomáhat lidem z odlišných kultur nesmí být zaměňováno snahou přesvědčit je, že ta naše kultura je lepší.
TAKÉ LETOS POMÁHÁME ČESKO UKRAJINSKÝM DĚTEM PDF Tisk
Napsal uživatel Jarmila Müllerová   
Sobota, 04 Červen 2016 17:46

Loni se nám podařilo pomoci finančně zabezpečit letní tábor česko ukrajinských dětí v ČR. Děti z vesnice Čechohrad přijedou opět a opět  bude hlavně potřeba jim zaplatit dopravu a příspět na účastnické poplatky. Celkem asi 40 000 Kč.

 

Pokud byste chtěli pomoci, můžete poslat peníze na účet      544892/5500.

D Ě K U J E M E  V Á M !!!!!!!!!

 

Pobyt dětí v České republice organizuje pan Jiří Bernkopf, jehož dopis si můžete nyní přečist:

 

Děti českých krajanů v Čechohradu

 

Čechohrad je vesnice na východě Ukrajiny, kde od roku 1869 žije česká komunita. Na vesnici se tradičně udržuje česká kultura, zejména v dětském souboru, který má 10-20 členů a v českém centru, kde děti učí český učitel nejen jazyku, ale i kultuře a tradicím. Do českého centra chodí pravidelně asi 50 dětí, které mají zájem o českou kulturu nebo jsou prostě aktivní a využívají možnosti trávit smysluplně volný čas. V loňském roce odjela s podporou ministerstva vnitra skupina několika desítek krajanů do České republiky. Překvapivě mezi nimi převažovali ti, kteří v českém centru nikdy nebyli. Z 50 krajanských dětí, které jsem učil, odjely jen 3. Pro českou kulturu na vesnici se tedy prakticky nic nezměnilo. Bohužel odjezd do ČR se po této akci stal pro ostatní krajany krajně obtížným. Štědrý program asistence nalákal do Česka mnoho lidí (nejen z Čechohradu, ale i z celé Ukrajiny), kteří o odjezdu nikdy nepřemýšleli, za Čechy se nepovažovali, ale našli doklad o českém původu některého ze svých předků a jeli zkusit štěstí na konzulát. Krajané si tak stěžují na neúnosné čekací lhůty v pořadnících a celkové zhoršení práce úřadů. O možnosti dosáhnout na slibovanou asistenci ani nemluvě.

Krajané, kteří chtěli zůstat ve své vesnici a žít dál v ekonomicky těžkých, ale přeci jen relativně snesitelných podmínkách, žádnou podporu nedostali.

Rádi bychom děti, u kterých se nám povedlo vypěstovat upřímný vztah k českému jazyku a české kultuře, odměnili táborem v České republice. Letos pojede 11 nejsnaživějších žáků základní školy. V ČR je bude čekat přes čtyřicet jejich českých kamarádů, se kterými se část z čechohradských dětí již viděla na loňském táboře. Z tábora tehdy odjely nadšené a jejich znalost jazyka se zlepšila o sto procent. Děti poznaly, že jejich poctivá práce se cení a podle toho se pak celý rok chovaly. Na letošní tábor jsme vybírali s paní učitelkou Vladimírou Pěčonkovou jen ty děti, které poctivě docházely na výuku, jevily zájem o akce českého centra a v testech prokázaly pokrok ve znalosti jazyka. Pevně doufáme, že si s českým jazykem osvojí i český smysl pro pořádek, poctivost a spravedlnost, kterým čechohradská komunita vždy ve své oblasti vynikala a který začal upadat v době plíživé sovětizace regionu v druhé polovině 20. století.

Rodiče dětí budou akci spolufinancovat, přesto si nemohou dovolit zaplatit celou cestu i poplatek za tábor. Kromě toho budou mít výdaje s pořízením biometrického pasu, kvůli kterému budou muset děti poslat až do Dněpropetrovsku. Abychom akci mohli realizovat, je třeba sehnat alespoň 40.000,- korun. Dětem se výletem rozšiřují obzory, poznávají jinou kulturu, poznávají zemi, kde občanská společnost funguje na mnohem lepší úrovni, než u nich doma. Věříme, že pro zlepšení jejich situace má tento typ poznávání a vzdělání zásadní význam. V rámci akce děti vystoupí se svými písněmi a tanci v Olomouci a v Praze. Děkujeme všem, kteří nám umožní tuto akci realizovat a slibujeme, že Vaši pomoc dostatou ti, kteří si ji zaslouží.

 

Na akci se finančně i organizačně podílí TOM Tuři a Praha 1. Výlet proběhne v termínu 8. - 22.7. V rámci výletu budou děti týden na integračním táboře v Ptenském Dvorku (8.-15.7.), pět dnů s kamarády z TOM Tuři v Olomouci a den v Praze. Z příspěvků zaplatíme zlevněné účastnické poplatky za tábor a část nákladů za dopravu z Ukrajiny

Za organizátory

Jiří Bernkopf, bývalý učitel krajanů

 

 
 

Berkat na Slovensku:

www.berkat.sk

Ti, kteří nám pomáhají

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner