Hlavní zásady Berkatu

  1. Pomáhat má smysl nejen těm, kteří jsou nám příjemní, líbí se nám, či je litujeme. Pomáhat je třeba všem, kteří to potřebují. Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušněho člověka.
  2. Za vynaložené úsilí při poskytování pomoci druhému nelze čekat ani vděčnost ani žádné jiné odměny.
  3. Pomáhat lidem z odlišných kultur nesmí být zaměňováno snahou přesvědčit je, že ta naše kultura je lepší.
TAKÉ LETOS POMÁHÁME ČESKO UKRAJINSKÝM DĚTEM PDF Tisk
Napsal uživatel Jarmila Müllerová   
Sobota, 04 Červen 2016 17:46

Loni se nám podařilo pomoci finančně zabezpečit letní tábor česko ukrajinských dětí v ČR. Děti z vesnice Čechohrad přijedou opět a opět  bude hlavně potřeba jim zaplatit dopravu a příspět na účastnické poplatky. Celkem asi 40 000 Kč.

 

Pokud byste chtěli pomoci, můžete poslat peníze na účet      544892/5500.

D Ě K U J E M E  V Á M !!!!!!!!!

 

Pobyt dětí v České republice organizuje pan Jiří Bernkopf, jehož dopis si můžete nyní přečist:

 

Děti českých krajanů v Čechohradu

 

Čechohrad je vesnice na východě Ukrajiny, kde od roku 1869 žije česká komunita. Na vesnici se tradičně udržuje česká kultura, zejména v dětském souboru, který má 10-20 členů a v českém centru, kde děti učí český učitel nejen jazyku, ale i kultuře a tradicím. Do českého centra chodí pravidelně asi 50 dětí, které mají zájem o českou kulturu nebo jsou prostě aktivní a využívají možnosti trávit smysluplně volný čas. V loňském roce odjela s podporou ministerstva vnitra skupina několika desítek krajanů do České republiky. Překvapivě mezi nimi převažovali ti, kteří v českém centru nikdy nebyli. Z 50 krajanských dětí, které jsem učil, odjely jen 3. Pro českou kulturu na vesnici se tedy prakticky nic nezměnilo. Bohužel odjezd do ČR se po této akci stal pro ostatní krajany krajně obtížným. Štědrý program asistence nalákal do Česka mnoho lidí (nejen z Čechohradu, ale i z celé Ukrajiny), kteří o odjezdu nikdy nepřemýšleli, za Čechy se nepovažovali, ale našli doklad o českém původu některého ze svých předků a jeli zkusit štěstí na konzulát. Krajané si tak stěžují na neúnosné čekací lhůty v pořadnících a celkové zhoršení práce úřadů. O možnosti dosáhnout na slibovanou asistenci ani nemluvě.

Krajané, kteří chtěli zůstat ve své vesnici a žít dál v ekonomicky těžkých, ale přeci jen relativně snesitelných podmínkách, žádnou podporu nedostali.

Rádi bychom děti, u kterých se nám povedlo vypěstovat upřímný vztah k českému jazyku a české kultuře, odměnili táborem v České republice. Letos pojede 11 nejsnaživějších žáků základní školy. V ČR je bude čekat přes čtyřicet jejich českých kamarádů, se kterými se část z čechohradských dětí již viděla na loňském táboře. Z tábora tehdy odjely nadšené a jejich znalost jazyka se zlepšila o sto procent. Děti poznaly, že jejich poctivá práce se cení a podle toho se pak celý rok chovaly. Na letošní tábor jsme vybírali s paní učitelkou Vladimírou Pěčonkovou jen ty děti, které poctivě docházely na výuku, jevily zájem o akce českého centra a v testech prokázaly pokrok ve znalosti jazyka. Pevně doufáme, že si s českým jazykem osvojí i český smysl pro pořádek, poctivost a spravedlnost, kterým čechohradská komunita vždy ve své oblasti vynikala a který začal upadat v době plíživé sovětizace regionu v druhé polovině 20. století.

Rodiče dětí budou akci spolufinancovat, přesto si nemohou dovolit zaplatit celou cestu i poplatek za tábor. Kromě toho budou mít výdaje s pořízením biometrického pasu, kvůli kterému budou muset děti poslat až do Dněpropetrovsku. Abychom akci mohli realizovat, je třeba sehnat alespoň 40.000,- korun. Dětem se výletem rozšiřují obzory, poznávají jinou kulturu, poznávají zemi, kde občanská společnost funguje na mnohem lepší úrovni, než u nich doma. Věříme, že pro zlepšení jejich situace má tento typ poznávání a vzdělání zásadní význam. V rámci akce děti vystoupí se svými písněmi a tanci v Olomouci a v Praze. Děkujeme všem, kteří nám umožní tuto akci realizovat a slibujeme, že Vaši pomoc dostatou ti, kteří si ji zaslouží.

 

Na akci se finančně i organizačně podílí TOM Tuři a Praha 1. Výlet proběhne v termínu 8. - 22.7. V rámci výletu budou děti týden na integračním táboře v Ptenském Dvorku (8.-15.7.), pět dnů s kamarády z TOM Tuři v Olomouci a den v Praze. Z příspěvků zaplatíme zlevněné účastnické poplatky za tábor a část nákladů za dopravu z Ukrajiny

Za organizátory

Jiří Bernkopf, bývalý učitel krajanů

 

 
BLÍŽÍ SE ZIMA PDF Tisk
Napsal uživatel Jarmila Müllerová   
Středa, 16 Prosinec 2015 09:12

Proto na kábulské letiště doputovala zásilka převážně zimního oblečení, bot a školních baťohů. Jako vždy bylo vše prostřednictvím paní Khalidy Hafizi rozděleno potřebným chudým rodinám. Paní Khalida je koordinátorkou tzv. Self Help Groups a stará se o 155 dětských a 800 ženských skupin.

 

                                                                                                                                   Všech 11 krabic bylo darem od firmy Piccollo s.r.o.

 

                                                                              DĚKUJEME!!!!

 
DĚJE SE NĚCO O PRÁZDNINÁCH?? PDF Tisk
Napsal uživatel Jarmila Müllerová   
Úterý, 18 Srpen 2015 08:42

ANO!!!!!

ČESKÉ DĚTI Z UKRAJINY PŘIJELY DO ČESKA  A  DO KÁBULU ODLETĚLY 2 OČNÍ ROHOVKY

 

Výlet krajanských dětí z východu Ukrajiny do ČR

Čechohrad je vesnice, která se nachází v Záporožské oblasti na východě Ukrajiny. 100 km na jih je Krym, 200 km na východ je město Mariupol. V roce 1869 tu založili osadu čeští kolonisté původem převážně z východních Čech a jejich potomci tu žijí dodnes. Česky už bohužel nemluví, nicméně snad každé dítě vám tu na potkání zazpívá několik českých písniček. Písničky se naučily na českém sboru, kam dochází do místného kulturního domu. Kromě toho se děti učí česky v českém centru. A ty nejsnaživější se letos mohly díky řadě soukromých dárců, kteří přispěli na sbírku sdružení Berkat, podívat do ČR.

Čechohrad na rozdíl od několika jiných českých komunit stojí mimo veškeré dotované programy pro letní výjezdy dětí do ČR. Výjimkou byla velmi úspěšná, ale bohužel nárazová akce ministerstva zahraničí. To, jestli se čechohradské děti dostanou do ČR, tedy záleží zcela na iniciativě učitelů češtiny. Akce začal před čtyřmi lety organizovat učitel Martin Horn, který uspořádal s podporou Prahy 1 cekem tři výlety do ČR.

Letošní výlet byl výjimečný tím, že byl zaměřený na integraci krajanských dětí s českými dětmi. Celkem šestnáct krajanských dětí se účastnilo tábora oddílu TOM Tuři v Ptenském dvorku, kde na ně čekali čeští vedoucí a asi 40 českých dětí. Děti byly rozděleny do chatek i do oddílů, takže byly nuceny komunikovat. Kulturní i jazyková bariéra byla patrná, nicméně po pár dnech se jí povedlo zlomit. Na jazykové problémy si paradoxně víc stěžovaly české děti, protože krajanské děti jejich češtině rozuměly a ony jejich ruštině ne. Nicméně po týdnu s intenzivním táborovým programem v krásné přírodě si děti na sebe zvykly a loučení se neobešlo bez slz. Některé děti si po táboře začaly dopisovat a horlivě slibují, že budou chodit pilně na češtinu, což je podmínka pro to, aby mohly jet i příští rok.

Po Ptenském Dvorku se děti přesunuly do Prahy, kde pro ně Praha 1 připravila krásný poznávací i odpočinkový program. Děti poznaly Staroměstskou radnici, Pražský hrad a historické centrum Prahy, po kterém je provázeli průvodci, kteří přizpůsobili svůj výklad dětskému auditoriu. Děti také vystoupily na Staroměstském náměstí, kde přednesly půlhodinové pásmo českých a slovenských písní a tanců v doprovodu cimbálové muziky Kyčera. Koncert se povedl, za což patří velký dík organizátorům – nadaci Pražské děti – a cimbálovce, která program nacvičila a vystoupila zcela zdarma.

Tábor s českými dětmi je vlastně jediné místo, kde děti přichází do intenzivního styku s mluvenou češtinou a jsou nuceny samy česky mluvit. Díky tomuto výletu děti chápou, proč se vlastně učí česky: poprvé přišly do kontaktu s někým, kdo neumí rusky. To si mnozí neuměli ani představit (v jejich oblasti je ruština považovaná za lingua franca, se kterou se všude domluvíte). Kromě toho si vytváří vazbu  na ČR, učí se, nakolik se ČR odlišuje od Ukrajiny (například organizovaností práce a vztahem ke svému okolí) a je naděje, že něco z toho se pokusí přenést i do místa, kde žijí. Rodiny většiny dětí, které se tábora zúčastnily, se do ČR přesídlit nechystají. Doufejme, že možnosti, které díky české podpoře krajanství mají, využijí ve prospěch svojí vesnice, potažmo regionu, a Čechohrad  bude někdy zas ostrovem české kultury v nepříliš utěšené postsovětské oblasti.

Jiří Bernkopf, učitel krajanů v Ukrajině

 

Rohovky

Raihana a Ahmad Shabir dostali možnost lépe vidět. Díky sponzorům, Oční tkáňové bankce, Armádě ČR a lékařům na kábulské oční klinice NOOR jim byly transplantovány 2 oční rohovky.

Osmnáctiletá Raihana musela kvůli problémům s očima přerušit studia a je velmi šťastná, že v nich může pokračovat. Ahmadovi je 14 let, má ještě 5 bratrů a sester, je žákem 6. třídy a je rád, že může zase chodit do školy.

 
DĚTSKÝ DEN V AFGHÁNISTÁNU PDF Tisk
Napsal uživatel Jarmila Müllerová   
Pondělí, 15 Červen 2015 07:34

na fotkách vidíte spokojené děti se školními batohy, které dostaly ke dnu dětí. Batohy přiletěly z Prahy v letadle Armády ČR. Bylo jich 150 (což pochopitelně nemohlo uspokojit všechny potřebné děti), na víc jsme ale bohužel  neměli peníze.

Moc děkujeme společnosti PICCOLLO, spol. s .r.o., která nám poskytla batohy s výraznou slevou.

 
 

Berkat na Slovensku:

www.berkat.sk

Ti, kteří nám pomáhají

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner